Some news about the website :


A little story of a patient in the language Filipino :

"Ako si Jean Niña Castillo,
23 years old female from Arayat Pampanga Philippines.
When I am 6 years old nagkaroon ako ng sakit na tinatawag na Triple A Syndrome
or Allgrove Syndrome,
nagsimula ito ay nilagnat at laging nanghihina ang katawan ko,nangingitim ang balat,kuku sa daliri,
mahina ang aking memory, poor attention span,poor appetite with unqualified weight loss at hindi lumuluha ang aking mata.
Naglalagay ako ng artificial tears.Binigyan ako ng gamot ng aking doktora
steroids na prednisone 3x a day 5mg habang buhay ako umiinom ng gamot nagkakahalaga ng 20 peso per tablet.
Na admit ako sa Cardinal Santos Medical Center
ginawa nila ang ibat- ibang pagsusuri sa akin gaya ng MRI
at kinuhan ako ng dugo at mga pamilya ko para sa blood examine na pinadala ang
aming dugo sa Germany doon ginawa ang pagsusuri pagkatapos ang
naging resulta ko ay mayroon ako sakit na Triple A Syndrome."

From Jean Niña Castillo

My family history (-) CA,HPN,DM My eldest sister had similar illness (generalized hyperpigmentation) at 3 y/o and culvulsion at 5 y/o,diagnosis then meningitis.My sister subsequently died. hyperpigmentation) my both parents,my both parents have fair skin family history of cunvulsion

From Jean Niña Castillo

Contacto:Admin allgrove.org